معرفی کتاب

بوسیله naghdi08. بهمن 1392 10:21

امام خمینی در آئینه اسناد

 

اسناد و مدارک در روشن کردن حقایق و واقعیت هاى تاریخى جایگاه ویژه اى دارد و در پیشگیرى از بیراهه پویى ها، نارواگویى ها و تحریف گری ها مى تواند نقش بسزایى ایفا کند و دروغ سازان و تحریف گران را رسوا سازد. از این رو، مى بینیم که در کشورهاى مختلف جهان، براى گردآورى و بایگانى اسناد و به ره بردارى بهینه از آن اهمیت ویژه اى قائل هستند و آرشیو اسناد تاریخى براى محققان، متفکران و تاریخ نگاران از سرمایه هاى گرانمایه و دستمایه هاى گران سنگ به شمار مى آید.
آنچه درباره اسناد پشت پرده رژیم پهلوى مانند اسناد ساواک، شهربانى ، وزارت خارجه و... مى توان گفت، این است که چون این اسناد براى انتشار تنظیم نشده و جنبه محرمانه، سرّى و فوق سرّى داشته است، از غرض ورزى، دروغ و تحریف کمترى همراه است و تا پایه اى مى توان به آن اعتماد کرد.
محتواى اسناد موجود به علاوه گواه خوبى بر مبارزات پیدا و پنهان و منفى و مثبت نسلى است که به پشتوانه مبارزات فکرى و فرهنگى دو قشر دانشگاهى و حوزوى و با رهبرى داهیانه حضرت امام خمینى موفق به برپایى بزرگترین حماسه ها شد و رژیم منحوس شاهنشاهى را سرنگون ساخت. به این ترتیب در متن واقعیت هایى که این اسناد به گزارش بخشى از آن پرداخته اند، زندگى یک نسل نهفته است و تاریخ راستین نیز جز سرگذشت زندگى انسان، تبیین مراودات فردى و اجتماعى و رویارویى دو جریان خیر و شرّ نیست.
اینک نسل پس از انقلاب و نسل هاى آینده که شور و حماسه نسل انقلاب آفرین را تنها از طریق کتاب، خاطره، فیلم و عکس مشاهده مى کند، نیازمند پشتوانه تحلیلى و استدلالى ترى است تا در هیاهوى دنیاى نیرنگ و تزویر، شناخت عمیق ترى نسبت به مبارزات گذشتگان خود پیدا کند و رنج ها، مصائب، تلاشها، خدمات و از جان گذشتگى های پیشینیان خود را درک نماید. در زمان ه اى که دنیاى استعمار از طریق مراکز تحقیقاتى و پژوهشى و روشن فکرنمایان وابسته در راستاى توجیه و جا انداختن و عادى جلوه دادن تفکر سلطه و ایجاد تردید در مبانى جنبش هاى اصیل و مردمى، با بودجه هاى هنگفت و حمایتهاى معنوى مشغول فعالیت هستند و با تسلط بر رسانه هاى دیدارى و شنیدارى و اینترنت و... به تحلیل هاى یک سویه و انتشار گزینشى اسناد و تاریخ شفاهى دست مى زنند و بى تردید هدف تخریب شخصیت ها و رهبران فکرى و دینى ضد استعمارى و نفى حماسه و شور انقلابى و شبهه افکنى در میان نسل جوان را تعقیب مى کنند، اسناد موجود دوران پهلوى ـ علیرغم تمامى کم و کاستى هاى آن ـ سرمایه اى گرانسنگ است که به محققان وطن دوست و ضد اجنبى توان مقابله علمى با یاوه گویى ها و سخن پراکنى هاى بیگانگان را خواهد داد.
انتشار اسناد رژیم پهلوى، علاوه بر فواید عمومى آن براى مردم و نسل جوان، از اهمیت ویژه تاریخ نگارى نیز برخوردار است. بى شک این منابع در کنار سایر داده هاى تاریخى و همراه با نگرشهاى نو به مباحث نظرى تاریخ و آشنایى با روند سلطه گرى دولت هاى استعمارى، این امکان را به محققان حق جو خواهد داد که همچون سایر عرصه هاى فرهنگى تحول یافته پس از انقلاب، مکتب تاریخ نگارى نوین و مستقلى را در ایران بیافرینند.
تا کنون مجموعه اسناد مبارزاتی امام در ساواک در 22 جلد و شهربانی در 5 جلد به چاپ رسیده است که در اینجا به ذکر کلیات آن اشاره می شود:سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک؛ اسناد این مجموعه به صورت موضوعى کنار هم قرار گرفته است، با این حال چینش تاریخى را نیز درون خود دارد. به عبارت دیگر چینش موضوعى، از وجهى گریزناپذیر از چینش تاریخى است؛ زیرا برخى موضوعات به حسب تاریخ شکل گیرى آنها کنار هم آمده و به عنوان موضوعى قابل توجه، طرح شده است. به عنوان مثال وقتى اسناد مبارزاتى حضرت امام(س) در این مجموعه اسنادى با عنوان «نهضت امام خمینى تا قیام 15 خرداد» مورد عنایت قرارگیرد، طبیعتاً خود این موضوع، ترتب تاریخى را ایجاب کرده یا بالعکس ترتب تاریخى باعث شده که چنین عنوانى، موضوع چنین مجلدى قرار گیرد. به همین سبب برخى از جریان ها، وقایع و امورى که ساواک به روشهاى تجسّس جمع آورى نموده است به تناسب ارتباط با وقایع پیش از نهضت امام خمینى تا قیام 15 خرداد42 به ترتیب در موضوعات ذیل تنظیم گردیده است:

کتاب امام در آینه اسناد به روایت اسناد شهربانی

1. گزارشهاى مرتبط با دوران قبل از انجمن هاى ایالتى و ولایتى؛
2. گزارشهاى مرتبط با لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى؛
3. گزارشهاى مخالفت با رفراندوم فرمایشى شاه؛
4. گزارشهاى مرتبط با نوروز 1342 و فاجعه فیضیه؛
5. گزارشهاى مرتبط با عاشوراى 1383 ه . ق و پیامدهاى آن.
بدیهى است که هر زیردوره داراى موضوعات فرعى نیز هست که هر کدام در جاى خود طرح مى گردد.

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد شهربانی ؛ پرونده اسناد مبارزات امام خمینى در شهربانى که با شماره پرونده هاى ع ـ الف ـ س ـ 657، 651ـ9ـ57 و 651ـ357 بایگانى شده، شامل گزارشاتى است که از تاریخ 6 آبان 1341 آغاز گردیده و تا 21 بهمن 1357 به مدت شانزده سال ادامه یافته است.چینش تاریخى اسناد به همان روال پروند�� کلاسه شده در بایگانى شهربانى و بر اساس ترتیب تاریخ گزارش، تاریخ واقعه و یا تاریخ وصول خبر است و در آغاز جلد اول (پس از مقدمه) چکیده اى تحت عنوان (گذرى بر سیر مبارزات امام خمینى به روایت اسناد شهربانى از آبان 1341 تا بهمن 1357) تألیف شده است تا از رهگذر مطالعۀ آن امکان دستیابى آسان تر به مهمترین مطالب و موضوعات اسناد مندرج در پنج جلد و سیر تاریخى آنها فراهم آید. بیگانگان را خواهد داد.

به نقل از پرتال امام خمینی

برچسب ها:

معرفی کتاب

آرشیو

لیست صفحات

لیست نویسندگان

نظرات اخیر

RSS

ارسالی های اخیر

درباره من

با سلام خدمت همه دوستان و علاقمندان امیدوارم مطالب ان وبلاگ برای شما آموزنده باشد و در هرچه بهتر و غنی شدن آن با اعلام نظرات خود به من یاری رسانید پیشاپیش از حضور شما در این وبلاگ و مطالعه آن سپاسگذارم. 

نقشه ایران