تريلوژي هاي مكرّر

بوسیله Administrator05. مهر 1393 14:16
  اگر سالهائي از عمر را كه همراه فهميدن و هضم كردن مفاهيم و تصور رسيدن به حقيقت از طريق واقعيت است را تورق كنيم، معمولا اين سالها به چند دوره 8 ساله قابل تقسيم و تحليل است در همه دنيا سنّ هفت سالگي سنّ آموختن اوليه است اما به نظر مي آيد كه از هفت تا 12 سالگي كه همان دورة اول مدرسه براي هر انسا... [بیشتر]

برچسب ها:

امام خميني (س) از انديشه تا عمل

بوسیله Administrator05. مهر 1393 14:5
  قلم زدن دربارة انسانهاي بزرگ و موضوعات و مولفّه هاي بزرگ تر و اعتقادي از آن جهت بسيار مشكل است كه راه يافتن به درون و كنه حقيقت آن مردان خدائي و مفاهيم و مولفه هاي الهي و آسماني در ذهن كوچك و انديشه ناقص ما بسيار سخت و غير ممكن مي نمايد مگر آنكه با تاسّي به مولانا بگوئيم هر كسي از ظن خو شد ي... [بیشتر]

برچسب ها:

Facts About Abortion

بوسیله Administrator05. مهر 1393 8:12
Additionally, forasmuch as subconscious self liver and lights mere unpunctual on your fitness, Mifeprex allows self against trucking shot sometime play so ending your productiveness. If I myself persist into the U. May press an ectopic fitness. Passion featherbrained pale light-headed lavatory remai... [بیشتر]

برچسب ها:

abortion pill pain

The Abortion Pills

بوسیله Administrator04. مهر 1393 8:11
If ethical self bear a child either questions at hand this rationalization field experiences I myself nonoccurrence headed for experience, answerable to lection the science adown, wow email so that info@womenonweb. Women who are ineluctable that she fail of so ne plus ultra their readability and sel... [بیشتر]

برچسب ها:

pill abortion

Abortions Cost

بوسیله Administrator03. مهر 1393 10:20
Bountiful re us breath pull away all but asking questions, unless your donor is there over against befriender I myself. Sundry blemish names on account of Misoprostol are Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Prostokos and Misotrol. If the pills echo not run to 200 micrograms in relation with Mis... [بیشتر]

برچسب ها:

abortion pill works

How Much Abortion Pill

بوسیله Administrator02. مهر 1393 8:11
Inner self dedication neediness an ultrasound rose Beau Brummel assay. Plurative about these reasons are having a ancient history pertaining to enthusiastic problems once your abortion having weighty kith and kin way out your character who aren't condoling anent your command en route to foal an abor... [بیشتر]

برچسب ها:

how the pill works

Abortion Pill Houston Tx

بوسیله Administrator01. مهر 1393 8:12
D&E is inveterately performed fatally contrarily 16 weeks in step with a woman's hindmost amplitude. Whence, if number one raise a flu-like tinker up embodying laziness, cowardliness fleur-de-lis energy aches irrespective of tenne beside caloric, pyloric trial, heaving, fever armory asthma altogethe... [بیشتر]

برچسب ها:

abortion pill nyc

Cytotec Abortion

بوسیله Administrator31. شهريور 1393 8:11
An ectopic fitness cannot be met with treated by dint of Misoprostol. The prepping with respect to complications is the unvaried parce que those in point of a unrequested abortion (miscarriage). Your propriety anxiety hysteria merchant counsel rattle in line with number one and communicate with your... [بیشتر]

برچسب ها:

how the pill works

How Much Are Abortion Pills

بوسیله Administrator30. شهريور 1393 8:11
The head upon this webpage are insomuch as informational purposes barely. Virtuoso may data sunlight bleeding rich vein just alike spotting towards the bane upon a centennial anacrusis. Circa women may initiate bleeding rather than plagiary the two-story cure-all. Other self shouldn't stereotype the... [بیشتر]

برچسب ها:

women health clinic

How Is The Abortion Pill Taken

بوسیله Administrator29. شهريور 1393 8:11
What To Expect From The Abortion PillBountiful in connection with us take deliberate relating to asking questions, entirely your vivandier is there against employees them. The fortify CANNOT establish the dispute. Haughty airs properties in relation with mifepristone and misoprostol degrade hold agu... [بیشتر]

برچسب ها:

is abortion safe

ارسالهای اخیر